top of page
Achtergrond-klaprozen.jpg

WFA België

Western Front Association vzw 

In 1980 werd de WFA (Engeland) opgericht om de interesse in de periode 1914-1918 te behouden, om de herinnering, moed en kameraadschap te bestendigen van allen die hun land dienden tijdens de Grote Oorlog. WFA België werd opgericht in 1989 als onafhankelijke vzw, naar voorbeeld van de Britse organisatie. De vzw speelt vooral in op de specifieke noden en interesses van het Belgische publiek.

Het is niet bedoeld om oorlog te verheerlijken en is niet-politiek.

Home: Welkom
102.jpg

Over ons

De Western Front Association (WFA) België vzw is er voor iedereen die geïnteresseerd is in WO I en in het bijzonder in het westelijk front. De WFA-België werd opgericht in 1989 naar het voorbeeld van de Britse organisatie. De vzw speelt vooral in op de specifieke noden en interesses van het Belgische publiek. De voorbije jaren zijn we uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met meer dan 500 leden.
Ieder jaar organiseren we verschillende uitstappen naar de voormalige slagvelden, historische plaatsen en musea of worden gastlezingen gehouden waarbij het accent vaak ligt op België en het Belgische leger.
WFA-België heeft bovendien een eigen tijdschrift Shrapnel, dat viermaal per jaar verschijnt. De meeste bijdragen worden geschreven door leden, die vaak specialisten zijn in de behandelde materie. Onze leden ontvangen daarnaast ook de Flash. Een nieuwsbrief met mededelingen in verband met de vereniging, concrete afspraken over de geplande activiteiten, en allerlei nieuwtjes over het westelijk front.

Home: Over

Activiteiten kalender

Home: Producten
Publiek en Docent

25 maart 2023

Frontbezoek : Vladslo en omgeving 

101.jpg

De Flash 2023 - Nr 1

Home: FAQ
Lidmaatschap

Leden ontvangen 4 maal per jaar de "Shrapnel". Artikels zijn geschreven door eigen leden. Hieronder een link naar een eerder uitgegeven nummer. 

"SHRAPNEL"

200.png
400.png

Categorie – Soort lidmaatschap – Bijdrage:

Gewoon lid € 30 (buitenland: € 35)

Gezinslidmaatschap € 40 (buitenland € 45)

Student (tot 25 jaar) € 20 (buitenland € 25)

Door over te schrijven of te storten op rekeningnummer:

BE 33 737-1051677-46

van WFA-België, Morgenster, 4  B-8520  Kuurne

Het is handig tegelijk een bericht te sturen aan voorzitster 

Marleen Vermeersch:  marleenvermeersch2@outlook.be

Home: Diensten
Home: Berichtenoverzicht

Bestuur

Marleen Vermeersch - Voorzitter :  marleenvermeersch2@outlook.be

Walter De Bruyn - Ondervoorzitter : walter.wivine@gmail.com

Dirk Lommaert - Administratie : wfadimilo@telenet.be

Annemie Maerschand - Secretaris : annemie.maerschand@telenet.be

Freddy Vandenbroucke - Redactie Shrapnel : freddy.vandenbroucke@telenet.be

Gilbert Delaruelle - Bestuurder : Gilbert.delaruelle@hotmail.com

Fre Carlu - Bestuurder : frecarlu@telenet.be

Home: Tekst
bottom of page